Thermotex Selv-Regulerende Varmekabel

For bruk innvendig i vann – og avløpsrør

Effektiv – Kostnadsbesparende – Enkel montering.

Varmekabelen er ferdig montert med termostat, ledning og støpsel

Standard lengder varmekabel: 0,5m – 5m – 10m – 25m. Andre lengder på bestilling

Rørdimensjon:
For vannrør 20, 25 og 32mm. 10W/m
Overganger til andre gjengedimensjoner levere på bestilling

Kabeltype:
SRL10-2CR(s)

Spenning: 230V AV, 50Hz

Tilførselsledning med støpsel: 2m

Pakkboks: 1/2 ʺ for inngang rør

Isolasjon: Se datablad Isolasjon

Sikringsbeskyttelse Maks. 13A Type C

Jordfeilbryter skal benyttes