Thermotex Selv-Regulerende Varmekabel

For utvendig montasje på vann og avløpsrør

Effektiv – Kostnadsbesparende – Enkel montering.

Varmekabelen er ferdig montert med termostat, ledning og støpsel

Tekniske Data

Standard lengde varmekabel: 0,5m-5m-10m / 25m. Andre lengder på bestilling.

Varmekabel / Rørdimensjon:
Type 1: For vannrør Ø15, Ø20, og Ø25mm. 10W/m.
Type 2: For vannrør Ø32mm og større. 25W/m.

Kabeltyper:
SRL10-2CR(s) for Ø15, Ø20 og Ø25mm
SRF24-2CR for Ø32mm og større

Spenning: 230V AC, 50Hz

Tilførselsledning med støpsel: 2 meter

Isolasjon: Se tabell i eget datablad

Sikringsbeskyttelse: Maks. 13A TypeC

Jordfeilbryter skal benyttes

Nedlastinger